POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Best4pet

Splošni pogoji spletne trgovine Best4pet so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVOP-1), s priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Spletno trgovino Best4pet (www.best4pet.eu) upravlja podjetje Amiro Invest d.o.o., Cesta XIV. divizije 36, 2000 Maribor.  Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod matično št.: 8301565000, Davčna št.: SI26609924.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine ter pravice in obveznosti uporabnika in ponudnika. Uporabnik/kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova ali pisno na naslov ponudnika na naslove, razvidne na spletnih straneh ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV
Skladno z zakonsko ureditvijo, ki izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES, Amiro Invest d.o.o.
ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Zakonska povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

DOSTAVA

Za dostavo kupec izbere svoj naslov ali pa vpišete drug naslov. Prejemnik je v primeru plačila z gotovino, vedno tudi plačnik. Stranka izbere način dostave. V polje »opombe« lahko vpiše še morebitne opombe skrbniku internetne trgovine. Za spletno trgovino dostavo izdelkov opravlja GENERAL LOGISTICS SYSTEMS d.o.o. (v nadaljevanju GLS d.o.o.), oziroma drug pogodbeni dostavljavec Best4pet-a.
Dostavna služba si pridržuje pravico, da na primeren način preveri istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotavlja, da naročeno blago izročijo pravemu naročniku. V primeru plačila po povzetju naročene izdelke kupec plača v gotovini ob prevzemu družbi GENERAL LOGISTICS SYSTEMS d.o.o

Cene in opcije dostave

Za vse nakupe nad vrednostjo 50,00 € je dostava brezplačna preko dostavne službe GLS.
Za vse nakupe do vrednosti 50,00 € je cena dostave enotna, ne glede na težo in znaša 4,50 € – dostava GLS.

PLAČILO

Plačilo se opravi na enega izmed sledečih načinov:  plačilo po povzetju dostavni službi, Paypal, plačilo po predračunu ali plačilo s plačilno oz. kreditno kartico.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA IN VRAČILA BLAGA

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.
Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.
Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Amiro Invest d.o.o., Beloruska 7, 2000 Maribor, e-naslov: info@best4pet.eu o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

UČINKI ODSTOPA OD POGODBE

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga. Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

POGOJI VRAČILA BLAGA (omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe)

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži.

Možnost vračila ne velja:

  • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je (v času vrnitve) že potekel rok uporabe
  • za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat.

STVARNA NAPAKA

Opredelitev stvarne napake. Napaka je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Preverjanje primernosti izdelka
Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Uveljavitev stvarne napake
Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki, na lastne stroške, obvestiti v zakonsko določenem roku. Obvestilo mora vsebovati natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

Za poročanje stvarne napake uporabite kontaktni obrazec na spletni strani, ali nam pišite na info@best4pet.eu

VELJAVNOST PONUDBE

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo le za nakupe v Best4pet-ovi spletni trgovini in se lahko razlikujejo od rednih cen. Pridružujemo si pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja v celoti.

ARHIVIRANJE POGODBE

Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem se arhivira na naslovu Amiro Invest d.o.o., Beloruska 7, 2000 Maribor. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: info@best4pet.eu .

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Amiro Invest d.o.o., Beloruska 7, 2000 Maribor se zavezuje, da bo podatke varovala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pridobljeni osebni podatki, razen kolikor je v teh pravilih izrecno drugače določeno, ne bodo posredovani tretjim osebam.

V podjetju posebno pozornost namenjamo varovanju vaših podatkov, ter spoštovanje vaše pravice do zasebnosti in informacijske neodvisnosti pri zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov. Katere podatke o vas zbiramo in obdelujemo v povezavi z vašo uporabo našega spletnega mesta si preberite v naši Izjavi o zasebnosti objavljeno na naši strani. V kolikor imamo povezave na druge strani, pa nimamo niti vpliva ali nadzora nad povezano vsebino ali zadevnimi predpisi o varovanju podatkov Vam priporočamo, da preverite pravilnike o zasebnosti na povezanih spletnih straneh, da ugotovite ali in do kakšne mere se osebni podatki zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in so dostopni tretjim osebam.

a) Obdelava spletnih naročil

Osebni podatki pridobljeni ob registraciji (ime, priimek, spol, naslov, elektronski naslov, telefonska številka) se uporabijo v namene poslovanja preko spleta, torej za identifikacijo kupca, pošiljanje naročila ter možnost kontaktiranja v primeru težav ali sprememb v zvezi z naročilom, obveščanje glede statusa naročila in posebnosti glede dostave. Podatki, pridobljeni za ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 10 let po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s spletnim nakupom.

b) Odgovori preko spletnega obrazca

Ob uporabi spletnega obrazca na spletni strain best4pet.eu, se podatki (ime, priimek, naslov in telefonska števila) uporabijo za odgovor uporabniku. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je v privolitvi posameznika v komunikacijo preko kontaktnega obrazca.

c) Pošiljanje elektronskih sporočil:

Ob prijavi na elektronske novice na spletni strani best4pet.eu, bo Amiro Invest d.o.o. uporabila osebne podatke (elektronski naslov), ki jih uporabnik posreduje za namen pošiljanja elektronskih sporočil (novice, oglasna sporočila, obvestila o tekočih akcijah ipd.). Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je privolitev posameznika v prejemanje elektronske pošte.

d) Neposredno trženje

Osebni podatki pridobljeni ob registraciji ali prijavi na e-novice (ime, priimek, spol, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) se uporabljajo za namene neposrednega trženja: oglaševanje, segmentiranje in profiliranje v namen prilagojenega oglaševanja, anketiranje ter za remarketing (ciljano oglaševanje) preko spletnih brskalnikov in socialnih omrežij. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je v privolitvi posameznika v obdelavo podatkov za neposredno trženje.

e) Analize nakupnih navad

Osebni podatki (ime, priimek, spol, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) in podatki o opravljenih nakupih se uporabljajo za analiziranje nakupov in nakupnih navad v namen zagotavljanja boljše storitve in ponudbe, v pomoč pri poslovanju ter za profiliranje uporabnikov in avtomatizirano sprejemanje odločitev za zagotavljanje boljše spletne uporabniške izkušnje in pošiljanje prilagojenih ponudb. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je privolitev posameznika v obdelavo podatkov za analize nakupnih navad.

Pravice uporabnika
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva dostop do podatkov, ki jih o njem hrani Amiro Invest d.o.o.. Prav tako lahko kadarkoli zahteva popravek, omejitev ali preprečitev uporabe za posamezen namen obdelave, izbris ali prenos podatkov ter vloži ugovor pri Amiro Invest d.o.o. oz prijavo pri informacijskem pooblaščencu.

Način spremembe, dostopa ali izbrisa osebnih podatkov:
Uporabnik lahko spremeni podatke, zahteva dostop ali izbris preko izpolnjenega obrazca, ki je objavljena na best4pet.eu ter z zahtevkom poslanim na info@best4pet.eu .

Od prejemanja e-novic se lahko posameznik odjavi s klikom na gumb za odjavo, objavljen v nogi vsakega poslanega elektronskega sporočila.

Sprememba podatkov člana kluba bo izvedena v roku petnajstih (15) dni od oddaje obrazca za spremembo podatkov.

Varnost
Amiro Invest d.o.o. se poslužuje ukrepov za zagotavljanje varnosti in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov ter se zavezuje, da jih sama ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje, hrani in varuje v skladu z veljavno zakonodajo in jih ne posreduje tretjim osebam.

Kontakt
Za vsa vprašanja, zahtevke o spremembah ali vpoglede v podatke nas uporabnik lahko kontaktira na info@best4pet.eu ali na telefonsko številko 041 678690.

AKCIJSKE PONUDBE

Akcije veljajo v roku svoje omejitve oz. do razprodaje zalog v tem obdobju.

SPLETNI PIŠKOTKI

Na spletni strani Best4pet  za izboljšanje uporabniške izkušnje uporabljamo dve skupini piškotkov. Prvi so nujno potrebni za delovanje spletne strani, brez katerih ni možno zagotoviti storitev (sem spadajo na primer identifikacija posamezne brskalne seje). Druga skupina piškotov je namenjena izboljšanemu delovanju spletne strani. Med te piškotke spada osnovna spletna analitika, ki pa ne hrani osebnih podatkov; podatki se zbirajo v anonimni obliki. Uporabniki se lahko samostojno odločite, ali želite omogočiti uporabo piškotkov. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku.

PRAVNA PODLAGA

Splošni pogoji spletne trgovine Best4pet so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVOP-1), s priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
Spletno trgovino Best4pet upravlja podjetje Amiro Invest d.o.o., Cesta XIV. divizije 36, 2000 Maribor.

Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod Srg številko 2018/40802. Matična št.: 8301565000, Davčna št.: SI26609924.