40.00
2.67 /Kg
40.00
2.67 /Kg
40.00
2.22 /Kg
32.00
1.78 /Kg
48.00
0.12 /Kg
48.00
0.12 /Kg
32.00
2.13 /Kg

Hrana za pse

Lamb&Rice 20 kg

48.00
2.40 /Kg
26.00
3.47 /Kg
37.00
2.47 /Kg
49.00
4.08 /Kg
49.00
4.08 /Kg
49.00
4.08 /Kg
26.00
3.47 /Kg
48.00
2.40 /Kg
48.00
2.40 /Kg
45.00
2.25 /Kg

Hrana za pse

Puppy&Junior+ 20 kg

45.00
2.25 /Kg
-19%
27.00 21.90
-20%

Dodatki

SALMOIL No.1

25.00 19.90
-20%

Dodatki

SALMOIL No.2

26.00 20.90
26.00
3.47 /Kg

Hrana za pse

STARTER 12,5 KG

48.00
3.84 /Kg
27.00
2.70 /Kg